LICITAȚIE PUBLICĂ UTILAJE INDUSTRIA TEXTILĂ – KAILUA TEXTIL

Societatea KAILUA TEXTIL SRL – în faliment, dosar nr. 481/91/2016, Tribunalul Vrancea, prin lichidator judiciar, anunţă valorificarea la licitaţie publică, în fiecare zi de marti, ora 09:30, timp de 4 săptămâni la 100% din valoarea de evaluare, timp de 4 săptămâni la 75% din valoarea de evaluare și timp de 4 săptămâni la 50% din valoarea de evaluare, începând cu data de 07.01.2020, conform regulamentului de vânzare, următoarele bunuri mobile: Mașină de cusut Yuber Juki = 1511 lei,  Mașină de cusut  simplă automată Brother = 1052 lei,  Mașină de cusut  specială Brother = 1339 lei,  Generator aburi FB = 937 lei și Ploter ploo = 2850 lei, Autoutilitară Citroen Berlingo = 3820 lei, valorile nu includ TVA.

Ofertele financiare pentru cumpararea bunurilor scoase la vânzare se vor depune la sediul Lichidatorului judiciar până la orele 12:00 ale zilei lucrătoare anterioare desfășurarii ședinței publice de licitație, respectiv a zilei de luni, după achitarea cauțiunii de 10% din prețul de pornire a licitației. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730769942, fax: 0237610775.