LICITAȚIE PUBLICĂ UTILAJE CONSTRUCȚII – MARCOLUC SRL

Societatea MARCOLUC SRL – în faliment, în dosar nr. 978/91/2013, Tribunalul Vrancea, prin lichidator judiciar CII NISTOR MARIANA ROZICA, anunţă valorificarea la licitaţie publică, în fiecare zi de marți, ora 11.00, timp de 4 săptămâni la 100% din valoarea de evaluare, timp de 4 săptămâni la 80% din valoarea de evaluare și timp de 4 săptămâni la 60% din valoarea de evaluare, începând cu data de 25.02.2020, conform regulamentului de vânzare, următoarele bunuri mobile: Excavator BOBCAT331, an fabricație 2007 la valoarea de 49045 lei, Miniîncărcător BOBCAT 553, an fabricație 2005 la valoarea de 24480 lei, valorile nu includ TVA.
Ofertele financiare pentru cumpărarea bunurilor scoase la vânzare se vor depune la sediul Lichidatorului judiciar până la orele 12:00 ale zilei lucrătoare anterioare desfășurarii ședinței publice de licitație, respectiv a zilei de luni, după achitarea cauțiunii de 10% din prețul de pornire a licitației.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon: 0730769942, fax: 0237610775, e-mail: [email protected]