LICITAȚIE PUBLICĂ UTILAJE CONSTRUCȚII – FRATONELA CONSTRUCT SRL

Societatea FRATONELA CONSTRUCT SRL – în faliment, în dosar nr. 837/91/2016, Tribunalul Vrancea, prin lichidator judiciar CII NISTOR MARIANA ROZICA, anunţă valorificarea la licitaţie publică, în fiecare zi de marți, ora 9:00, timp de 4 săptămâni la 100% din valoarea de evaluare, timp de 4 săptămâni la 75% din valoarea de evaluare și timp de 4 săptămâni la 50% din valoarea de evaluare, începând cu data de 07.01.2020, conform regulamentului de vânzare, următoarele bunuri mobile: Betonieră 350l = 1363 lei, Mașină de drișcuit REV4 ECO = 701 lei, Mașină de tăiat gresie și faianță = 447 lei, valorile nu includ TVA.

Ofertele financiare pentru cumpărarea bunurilor scoase la vânzare se vor depune la sediul Lichidatorului judiciar până la orele 12:00 ale zilei lucrătoare anterioare desfășurarii ședinței publice de licitație, respectiv a zilei de luni, după achitarea  cauțiunii de 10% din prețul de pornire a licitației.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon: 0730769942, fax: 0237610775, e-mail: [email protected].